Felicia Nhã

Shop vui tính dễ thương ghê, tư vấn cho mình rất kĩ về trạm sạc dự phòng. Bây giờ mình mới biết có 1 sản phẩm tiện dụng như vậy.